Chantal is 34 jaar en een moeder van een 13 jarige dochter.
Zonder hulp is haar leven voorbij.

Help Chantal te leven

Donatiemogelijkheden

Direct een donatie doen kan via

Bedrag €*of maak direct een bijdrage over naar

STICHTING Chantal wil leven
NL89 INGB 0009 6741 68

BIC/SWIFT: INGBNL2A

Dit was Chantal

Chantal, enkele jaren geleden: een positieve, liefdevolle, altijd helpende vrouw. Een levensgenieter die vol compassie alle kwetsbare mensen uit de maatschappij hielp. Dat was de omschrijving van de persoon Chantal. Chantal tot een aantal jaren geleden. Ze stond midden in het leven. Haar grootste passie was haar dochter, daarna haar werk binnen de GGZ. Op een goede derde plek haar gekleurde sociale leven. Ze stond midden in het leven. Chantal genoot met volle teugen van het leven en was een bewust alleen staande moeder van haar dochter Isis. Samen met Isis reisde ze door, Mexico, Afrika, Malta en nog veel meer. Een en al dynamiek.
EN DAN slaat ineens het noodlot toe.

Dit is Chantal

Chantal blijkt ziek te zijn en niet zomaar ziek, nee ernstig ziek. Opgestapelde, niet ontdekte of genegeerde ziekten namen haar het dynamische leven dat zij leidde, af.

Zij ligt in een donkere, prikkelarme kamer: 24 uur per dag. Zij heeft veel pijn, verlammingen en andere problemen in haar lichaam. Uit een MRI is gebleken, dat haar nek in een zeer slechte staat verkeerd.
Enkele van de grootste gevaren in haar nek zijn:

Chantal haar nek zit 0,5 mm van een hersenstamcompressie af. Doordat er heel veel druk op de hersentstam onstaat, komen de zenuwen van de vitale functies in de verdrukking. Dit betekend nu, dat het leven van Chantal in gevaar is.

Retrolisthese is een wervel die niet meer op de eigen plek tussen de andere staat, maar door schade tussen de wervels wordt weggedrukt. De wervels kunnen zich tot diep in haar zenuwen en ruggenmerg drukken. Bij Chantal zit retrolise op alle wervels, waarbij 1 wervel zeer instabiel is. Deze zorgt momenteel voor o.a. verlammingen en ademstops. 

AAI is instabiliteit van de eerste en tweede nekwervel. De ligamentaire verbindingen zijn dusdanig aangedaan en los geworden dat de gewrichten die het hoofd en de nek verbinden, overdreven beweeglijk zijn geworden. Wanneer deze ligamenten teveel door rotatie zijn opgerekt kunnen ze knikken in de bloedvaten veroorzaken. Dit veroorzaakt bloedtoevoer problemen naar de hersenen. Hier heeft Chantal ontzettend veel last van.  Langzame bewegingsontwikkeling, hoofdpijn en ledemaat zwakte worden als symptomen genoemd.

CCI is instabiliteit tussen hoofd en nek. Dit  is een soort losse ligament aandoening. Deze aandoening is aan EDS gerelateerd. Door CCI  ontstaat letsel aan het zenuwstelsel. De ligamenten tussen de schedel en wervelkolom horen onveilige bewegingen te beperken, maar bij CCI lukt dit niet meer. Er ontstaat zenuwbeschadiging door losse ligamenten, welke verantwoordelijk zijn voor slechte coördinatie, leermoeilijkheden, hoofdpijn, onhandige bewegingen en trage ontwikkeling van bewegingsvaardigheden. Uiteindelijk gaat dit over naar problemen in de  bovenste ruggenmerg en de hersenstam. Hierdoor komt de hersenstam in verdrukking. Bij Chantal scheelt dit nog 0,5mm voordat de verdrukking van de hersenstam er voor zorgt, dat de vitale functies in de verdrukking komen en zij in levensgevaar zal komen.

De cerebrale tonsillen zijn door het achterhoofdgat gezakt. De grens zit op 5 mm. Bij Chantal is dit 9,4 mm. Symptomen zijn: incontinentie, krachtverlies van de armen en benen, verlamming van de armen en benen, gevoelsstoornissen, stoornissen in de coördinatie en het evenwicht, ademhalingsproblemen, slaapapneu, spraakstoornissen, verminderd slik reflex, veranderde stem, wiebel- en tril ogen.

Wanneer zij geopereerd kan worden, krijgt ze minimaal 50% van haar leven terug. Deze operatie is echter onmogelijk in Nederland, omdat zij o.a. de ziekte EDS hypermobiel heeft. Daarom moet zij naar Barcelona om daar geopereerd te worden.

De Nederlandse zorgverzekering dekt deze kosten niet. Hierdoor is de noodzaak ontstaan, dat er € 94.800 moet worden ingezameld om haar operatie te kunnen betalen.

Zonder deze operatie is er geen toekomst/leven meer voor haar.

Een compleet overzicht van het ziektebeeld van Chantal vind je hier.

We hebben nieuws uit Barcelona ontvangen! Momenteel is Chantal 1 van de 20 heftigste gevallen, die bekend zijn bij de chirurg. Het offertebedrag voor de operatie is bekend en is €94.800. Het totaal benodigde bedrag is €118.911. Hiermee kan Chantal de operatie betalen inclusief specialistisch vervoer en verblijf in Barcelona. Zij zal 15 juni worden geopereerd!

www.facebook.com/Stichting-Chantal-Wil-Leven-104728721014995

Doneren

Help Chantal weer te leven

Chantal heeft een operatie nodig, wil ze haar dochter kunnen zien opgroeien en nog kunnen gaan genieten van een leven. Zonder operatie betekent dit het einde voor haar. Chantal ligt in haar donkere prikkelarme kamer en droomt droomt er van om te genieten van haar dochter en haar partner.  Ze hebben nog nooit samen een date buiten de deur gehad of een gezinsuitje met zijn drieën. Zij zal geen 24 uur meer in haar bed hoeven te liggen, maar zal voor zeker 50% weer aan het normale leven kunnen deelnemen. Zelf een boodschap halen, even het park in kunnen of de afwas doen. Dit kan alleen maar met een operatie. Voor deze operatie in Barcelona is geld nodig. Heel veel geld, wat zij niet heeft. Daarom is Stichting Chantalwilleven opgericht, om Chantal haar leven weer terug te geven.

HULP IS DRINGEND NODIG

DONATIEMOGELIJKHEDEN

_____

Naast een directe bijdrage bieden wij ook andere donatiemogelijkheden

Doneer

Doneer wat je kan en Help Chantal weer te leven

DONEREN

Bedrag €*of maak direct een bijdrage over naar

STICHTING Chantal wil leven
NL89 INGB 0009 6741 68

BIC/SWIFT: INGBNL2A

Momenteel hebben we nog €0 van de 118.911 nodig

Laatst bijgewerkt 10-4-2020

Volg Chantal wil leven op Facebook en deel Chantal haar verhaal